Hotelek Kambodzsa


Hotelek Angk Ta Saom (1)
Hotelek Bahal (2)
Hotelek Banlung (32)
Hotelek Banteajcsmar (8)
Hotelek Battambang (64)
Hotelek Bavet (3)
Hotelek Bokor (1)
Hotelek Bronz-tó (3)
Hotelek Daty-sziget (4)
Hotelek Kâmpóng Chheutéal (13)
Hotelek Kampong Speu (8)
Hotelek Kampongcsnang (10)
Hotelek Kampongru (1)
Hotelek Kampongthom (10)
Hotelek Kampongtyam (14)
Hotelek Kampot (77)
Hotelek Kaôh Rŭng (5) (1)
Hotelek Kaoh Sdach (0)
Hotelek Kep (62)
Hotelek Khŭm Chaômchau (1)
Hotelek Khŭm Chbar Âmpŏu (1)
Hotelek Khŭm Kakab (1)
Hotelek Khŭm Prêk Hluŏng (1)
Hotelek Khŭm Prêk Pnŏu (1)
Hotelek Kong-sziget (0)
Hotelek Kong-sziget (13)
Hotelek Kratie (27)
Hotelek Krŏng Kêp (0)
Hotelek Krong Kracheh (0)
Hotelek Môndól Kiri (1)
Hotelek Pailin (3)
Hotelek Phnompen (492)
Hotelek Phum Ka Kay (0)
Hotelek Phum Kok Chrey (0)
Hotelek Phum Pobos (0)
Hotelek Phum Ta Kas (0)
Hotelek Phumĭ Âmpĭl Leu (0)
Hotelek Phumĭ Bayab (5)
Hotelek Phumĭ Chŏng Kaôh (0)
Hotelek Phumĭ Chrey Kaông (2)
Hotelek Phumĭ Chŭp Chansâr (0)
Hotelek Phumĭ Dâmnăk Châng'aeur (0)
Hotelek Phumĭ Kaôh Tônsay (1)
Hotelek Phumĭ Katiĕng (1)
Hotelek Phumĭ Krâsăng (1)
Hotelek Phumĭ Kruŏs (0)
Hotelek Phumĭ Lôlum (0)
Hotelek Phumĭ Nésat (0)
Hotelek Phumĭ Poŭthĭ Té (1)
Hotelek Phumĭ Prey Phlu (1)
Hotelek Phumĭ Prey Srâmaôch (1)
Hotelek Phumĭ Pu Nhai (1)
Hotelek Phumĭ Réach Born (1)
Hotelek Phumĭ Rôléab Tông (1)
Hotelek Phumĭ Ta Ŏng (0)
Hotelek Phumĭ Ta Rós (7)
Hotelek Phumĭ Thlat (1)
Hotelek Phumĭ Tnaôt Chŭm (0)
Hotelek Phumĭ Trâpeăng Phleăng (0)
Hotelek Phumĭ Trâpeăng Rung (4)
Hotelek Phumĭ Trás Treăng (15)
Hotelek Phumĭ Tœ̆k L'ák (0)
Hotelek Phumĭ Tœ̆k Thla (4)
Hotelek Phumĭ Véal (0)
Hotelek Pojpet (6)
Hotelek Prejveng (26)
Hotelek Prek Toal (1)
Hotelek Purszat (5)
Hotelek Puthityentong (1)
Hotelek Rong-sziget (0)
Hotelek Rong-sziget (47)
Hotelek Rongszanlöm-sziget (34)
Hotelek Szenmonorom (34)
Hotelek Sziemreap (682)
Hotelek Szihanuk (202)
Hotelek Sziszophon (6)
Hotelek Sznuol (2)
Hotelek Szongsza-sziget (1)
Hotelek Szraem (1)
Hotelek Sztöngmeantyej (4)
Hotelek Sztöngtreng (9)
Hotelek Sztung (0)
Hotelek Szvajrieng (5)
Hotelek Takeo (6)
Hotelek Takhmau (7)
Hotelek Takiev-sziget (4)
Hotelek Tang-sziget (0)
Hotelek Tangkraszang (1)
Hotelek Tataj (3)
Hotelek Tatajleu (0)
Hotelek Tavien (1)
Hotelek Tbeng Meanchey (2)
Hotelek Tmat Baeuy (0)
Hotelek Trâpéang Lœu (0)
Hotelek Tyambok (40)
Hotelek Tyiphat (35)
Hotelek Tyongtyehaty (6)
Hotelek Vat Bakhêng (0)
Hotelek Veal Sbôu (0)